Volg ons op Facebook

Upendo Projects Kenya dragen bij aan een wereld waar alle kinderen gelijke kansen hebben om een volwaardig bestaan en een goede toekomst op te bouwen.

Onze bijdrage bestaat uit de opvang en de opvoeding van weeskinderen in een liefdevol tehuis. Daarnaast bieden wij aan de allerarmste kleine kinderen, uit de kwetsbaarste eenoudergezinnen, onderwijs op een kleuterschool. Aan het eind van de dag gaan de kinderen goed gevoed en verzorgd weer naar huis. Door verantwoorde speel- en leerprogramma’s ontstaat het juiste fundament voor de basisschool. Alle kinderen in Kenia mogen pas naar een basisschool als ze met goed gevolg de kleuterschool doorlopen hebben. De alleenstaande moeders ondersteunen wij op school met voorlichtings- en trainingsprogramma’s om beter voor het eigen gezin te kunnen zorgen. In november 2013 start onze eerste ‘Empowerment training’.

Om de diensten die Upendo gepland heeft waar te maken, is er een bekwame Keniaanse staf aangesteld. De staf kan gezien worden als de belangrijkste creator van het succes van Upendo Children’s Home en de projecten. De Nederlandse Upendo supervisor, tevens voorzitter van de Nederlandse stichting Daraja for Children, faciliteert en superviseert het management van Upendo Projects Kenya.

Kindsponsering biedt voor meerdere jaren de financiële basis voor de zorg van een weeskind. Het kindsponsorprogramma startte in 2010. Wij zullen en kunnen geen kind in het Upendo Children´s Home opnemen of naar school laten gaan wanneer er geen sponsorgelden voor hem/haar zijn.

Geef uw steun aan de kinderen, want zij verdienen het!

Meld je dus aan! We nemen dan contact met je op.
Meer informatie in bijgaande documenten.

Kindsponsoring Upendo 2014

Schenkingsovereenkomst

  • De kinderen verdienen het!

    De kinderen verdienen het!
  • Ideeënbus

    Ideeënbus
  • Uitgelichte Partner

  • Volg ons op Facebook