Volg ons op Facebook

Vrijwillige hulp voor Upendo Children’s Home in Kenia.

Upendo Children’s Home heeft de afgelopen anderhalf jaar ervaring opgedaan met bezoekers en vrijwilligers in Kenia. Dat heeft veel informatie gegeven, waardoor het vrijwilligersbeleid voor Upendo opnieuw onder de loep is genomen.
Dit is mede ingegeven door nieuwe Keniaanse regelgeving rondom vrijwilligers(werk) in Kenia. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen ‘bezoeker’ en ‘vrijwilliger’.

Wat betreft de regelgeving komt het onderscheid tussen vrijwilliger en bezoeker, kort samengevat, op het volgende neer:

Vrijwilliger:

 • Komt via een organisatie
 • Vraagt voor minimaal 3 maanden aan
 • Mag niet op het terrein logeren
 • Moet vooraf een kopie van het paspoort opsturen naar ‘immigrationoffice’.
 • Betaalt ongeveer 250 euro aan de ‘immigration office’ in Kenia
 • Kan een bewijs Omtrent Goed Gedrag (VOG) overleggen

Bezoeker:

 • Noemt zichzelf geen ‘vrijwilliger’
 • Mag op het terrein logeren, echter niet langer dan 2 weken.
 • Moet vooraf een kopie van het paspoort opsturen naar de ‘immigration office’.
 • Kan een bewijs Omtrent Goed Gedrag (VOG) overleggen.

De uitgebreide regelgeving staat in het vrijwilligersdocument dat op verzoek beschikbaar is. Upendo heeft zich aan de regelgeving te houden om forse boetes bij het niet naleven ervan te voorkomen. Voor mensen, die langer dan 3 maanden Upendo willen ondersteunen in Kenia, heeft het bureaucratisch gezien nogal wat voeten in de aarde om te komen. Daarnaast zijn tot nu toe de aanvragen altijd voor een kortere periode geweest.

Upendo heeft het daarom voortaan over bezoekers in plaats van vrijwilligers. Ook degenen, die als vrijwilliger komen, blijven uiteraard welkom. Upendo zoekt naar een goede match tussen de hulpvraag van Upendo en het aanbod van de bezoeker.

Naast algemene hulp kan Upendo behoefte hebben aan specifieke hulp van een deskundige. Denk hierbij aan een arts, muziek- of kunstdocent, (marketing) deskundige voor de farm, een psycholoog; experts die met een speciale opdracht ingezet kunnen worden. Samen met de staf van Upendo wordt met elke bezoeker een werkprogramma gemaakt dat kan bestaan uit:

A. Praktische assistentie van de mama’s, de farm of de tuin.
B. Activiteiten met of ten behoeve van de kinderen; welke en wanneer.
Suggesties hierbij zijn sport en spel, voorlezen, begeleiden bij uitstapjes. Maar ook bijvoorbeeld specifieke medische, sociale of psychologische hulp.

Upendo draait op dit moment voor 90% op donaties en giften vanuit Nederland. Er zal dus blijvend energie gestoken moeten worden om Upendo verder naamsbekendheid te geven en donaties te bewerkstelligen.

Van bezoekers, die Upendo in Kenia komen helpen, vragen we dan ook om een project/ activiteit in Nederland te doen dat geld en naamsbekendheid oplevert ten behoeve van Upendo.

Upendo stelt voor een bezoeker die komt helpen een leeftijdsgrens van 25 jaar.

Mocht je interesse hebben om Upendo te bezoeken en te helpen in Kenia kun je het uitgebreide ‘vrijwillige hulp document’ op vragen bij info@darajahome.org

 • De kinderen verdienen het!

  De kinderen verdienen het!
 • Ideeënbus

  Ideeënbus
 • Uitgelichte Partner

 • Volg ons op Facebook