Daraja bestaat uit zes bestuursleden die allen verantwoordelijk zijn voor het werven van fondsen en daarnaast een specifieke taak hebben:

Responsive image

Marieke Clotscher, iniatiefnemer

In 2005 maakte ik een Safari reis naar Kenia. Met een klein reisgezelschap legden we bijna 3000 kilometer af in dit prachtige land. Helaas maakten we ook kennis met de keerzijde van de medaille: armoede, vuile steden, bedelende kinderen en honger. Die beelden kon ik na thuiskomst niet meer loslaten. Ik had het gevoel dat er hoe dan ook iets gedaan moest worden, met name voor de kwetsbaarste kinderen in Kenia. Er is een enorme behoefte aan goede projecten met een heldere strategie die in nauw overleg met de Keniaanse omgeving worden opgezet.

Gelukkig vond ik in Nederland enthousiaste vrienden bereid mijn plan te ondersteunen. Dus heb ik achtereenvolgens Stichting Daraja for Children en de Keniaanse NGO kunnen oprichten.

Ik ben heel blij om aan mijn Upendo-droom te mogen werken. Ook al moet je soms veel geduld hebben en is het buffelen geblazen, de kinderen zijn het meer dan waard!

Responsive image

Laetita Lippits, contactpersoon Kenia

Mijn naam is Laetitia Lippits en vanaf januari 2020 zal ik Natasja Maas opvolgen als bestuurslid van de stichting Daraja. Als medewerkster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heb ik voor zowel korte als lange perioden in het buitenland gewerkt en gewoond. Zo ook bijna tien jaar in Afrika (Soedan, Mozambique en Ethiopië) waar ontwikkelingssamenwerking een hoofdtaak van de Nederlandse ambassade was. In die periode heb ik gezien hoe belangrijk het is dat er organisaties zijn die zich inzetten voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden om hen een betere toekomst te geven. Sinds enkele jaren ben ik gepensioneerd en in de gelegenheid mijn kennis en ervaring in te zetten bij het Upendo project als vrijwilligster. Ik hoop hiermee een bijdrage aan het project te kunnen leveren. Groet Laetitia

Responsive image

Claire de Graaf, PR & Marketing

Sinds augustus 2017 ben ik bestuurslid van Upendo.
In het jaar na mijn eindexamen heb ik een half jaar in Afrika in weeshuizen gewerkt.
Dit trok mij erg aan en ik had moeite om dit los te laten. Vandaar dat ik opzoek ben gegaan naar een project waarvoor ik mij langdurig vanuit Nederland gedurende mijn studie zou kunnen inzetten.

Upendo Projects is een ontzettend mooi project waarbij kinderen een veilig thuis krijgen.
Ik ben heel blij dat ik in dit project ben gerold, en een klein steentje hieraan kan bijdragen.

Voor een groot deel houd ik mij bezig met de website en de facebook van Upendo.
Op deze manier is het nieuws over de kinderen ook voor de mensen in Nederland te volgen.

Responsive image

HansJan Adriaens, penningmeester/secretaris

Ik ben secretaris/penningmeester binnen het bestuur. Daarnaast richt ik mij op het werven van fondsen.
In mijn werkzame leven ben ik actief geweest in de It-sector en ik heb diverse management-/commerciële functies vervuld. Actief geweest in diverse bestuursfuncties van verenigingen en stichtingen.

Toen het Upendo-project op mijn pad kwam, paste dit initiatief zeer goed bij mijn wens om me in te zetten voor kinderen in de derde wereld. Zij ontberen vaak de meest essentiële basis voor een veilig, gezond en liefdevol leven.

De beste manier om hierin te voorzien is via dit vrijwilligersproject waarin de resultaten concreet en zichtbaar zijn. We willen deze kinderen liefde, goede verzorging en opleiding bieden zodat zij opgroeien tot volwaardige burgers van Kenia.

Ik hoop dat ik anderen kan/zal inspireren om van dit project een succes te maken.

Responsive image

Linda Steenvoorden-van Eeden, Penningmeester

Ik zal mij even kort voorstellen, ik ben Linda Steenvoorden-van Eeden, 32 jaar oud en woonachtig in Noordwijk. Ik ben inmiddels 9 jaar werkzaam bij BDO accountants. Ik was al een tijdje op zoek naar een goed doel om mijn financiële kennis in te zetten en een stichting hiermee verder te helpen. In maart 2018 heb ik kennisgemaakt met het enthousiaste bestuur van de stichting Daraja for Children. Ik was voor de vergadering al enthousiast geworden door de verhalen van bestuurslid Peter Hoogvliet en had hierdoor een positief gevoel gekregen om mij in te zetten als vrijwilliger voor deze stichting. Twee jaar geleden heb ik een reis gemaakt door Zuid-Afrika en hierbij ook een aantal schooltjes bezocht, bij mij is toen nog meer het besef gekomen dat opvang en goed onderwijs voor kinderen niet zomaar iets vanzelfsprekends is. Ik hoop met mijn kennis een bijdrage te kunnen leveren aan deze stichting om een groepje kinderen middels opvang en scholing een toekomstperspectief te geven in Kenia.

Responsive image

Bestuur Kenia

Het bestuur van Upendo in Kenia wordt gevormd door van links naar rechts: Loice (administrateur), Duncan Mwakio (social worker) & Betty Ondiaso (Manager Upendo).

Contactgegevens

Secretariaat Stichting
Daraja for Children
Vlaskamp 86
2592 AC Den Haag

+31 (0)7 032 469 54

hansjanadriaens@hotmail.com