Vrijwillige hulp voor Upendo Children’s Home in Kenia.

Naast algemene hulp heeft Upendo soms behoefte aan de hulp van een deskundige. Denk hierbij o.a. aan een psycholoog, een muziek-of kunstdocent of een expert op het gebied van sport en spel.

 Met de staf van Upendo wordt met elke bezoeker die zich wil komen inzetten voor praktische assistentie van de mama’s, de farm of de tuin de of voor activiteiten voor en met de kinderen vooraf een programma besproken. Op deze wijze is er een goede match tussen de hulpvraag van Upendo en het aanbod van de bezoeker.

Voor bezoekers die Upendo met hun expertise komen ondersteunen beschikt Upendo over een eenvoudig gasten verblijf op het Upendo-terrein. Het verblijf bij Upendo is uiteraard gratis. Upendo stelt voor een bezoeker die komt helpen een minimumleeftijd van 25 jaar.  Heb je belangstelling? Neem contact op met het secretariaat van onze Stichting Daraja via info@darajahome.org.

Voor mensen die een langere periode vrijwilligerswerk in Kenia willen doen stelt de Keniaanse overheid specifieke regels over de procedure die gevolgd moet worden. De uitgebreide regelgeving staat in het vrijwilligersdocument dat via info@darajahome.org aangevraagd kan worden.

Responsive image

Contactgegevens

Secretariaat Stichting
Daraja for Children
Vlaskamp 86
2592 AC Den Haag

+31 (0)7 032 469 54

hansjanadriaens@hotmail.com